ČEZ SERVIS SA MENÍ NA ESCO SERVIS

Vážení zákazníci,

radi by sme Vám oznámili zmenu v našej spoločnosti ČEZ SERVIS, s.r.o., zápisom do Obchodného registra dňa 10.02.2021 dochádza k zmene obchodného mena na ESCO Servis, s.r.o. Týmto úkonom IČO, DIČ, IČ DPH, číslo účtu, korešpondenčná adresa, telefónne čísla, mailové adresy ostávajú v nezmenenom stave, platia aj naďalej.

Veríme, že touto zmenou nenarušíme doterajšiu spoluprácu a zachováte nám priazeň aj naďalej.

Automatické presmerovanie o